CARTE BLANCHES SPØRGSMÅLSARKIV

Når spørgsmål gør os klogere

Hvad har en landsretsdommer, en animationsekspert, en teolog og en forretningskvinde til fælles – ud over, at de alle sammen bor og arbejder i Viborg? Jo, de har deltaget i en samtalestafet med Sara Topsøe-Jensen, leder af Carte Blanche – for samtalen kan nemlig noget, mener hun.

Sara Topsøe-Jensen fra Carte Blanche har i løbet af 2019 været på en samtalestafet med en række meget forskellige mennesker i Viborg. Samtalerne er en del af en større undersøgelse af, hvad samtalen egentlig kan.

”Jeg ville gerne undersøge samtalens egen værdi. Vi er hele tiden så målorienterede i samfundet, og det bliver samtalen en del af. Men en samtale er jo ikke bare et redskab i en kamp om at få ret. Tværtimod; den kan sætte mange flere nuancer på de synspunkter, vi allerede har. Så min samtalestafet har i høj grad handlet om at finde ud af, hvordan vi bliver klogere sammen,” fortæller Sara Topsøe-Jensen.

Med inspiration fra gymnasieelever i Viborg

Det har Sara Topsøe-Jensen og hendes samtalepartnere gjort ved hjælp af Carte Blanches spørgsmålsarkiv. Det rummer over 2000 spørgsmål, der er skrevet af mennesker i Viborg og samlet ind i løbet af en periode på 5 år. De aktuelle spørgsmål til samtalestafetten er stillet af 1.G’ere fra Viborg Katedralskole.

Det giver ekstra værdi til samtalerne, at de tager udgangspunkt i spørgsmål stillet af helt unge mennesker, mener Sara Topsøe-Jensen. “Og så stor forskel er der slet ikke mellem, hvad en 16-årig gymnasieelev og et menneske midt i livet tænker over, fortæller Sara Topsøe-Jensen: ”De dybeste spørgsmål og de vigtigste spørgsmål er almenmenneskelige – og det er de samme ting, som vi bakser med, håber på og drømmer om. Og så er det ligegyldigt, om vi er 1.G’ere eller landsretsdommere.”

Spørgsmålsarkivet bliver brugt flittigt og jævnligt. Eksempelvis har Sara Topsøe-Jensen alene i løbet af oktober 2019 holdt fire workshops med 9.-klasseselever, der har været inde at se ”I al evighed”: ”Jeg bruger ofte spørgsmålene fra spørgsmålsarkivet til at starte en samtale, og derefter beder jeg eleverne om at give deres egen vinkel på spørgsmålet. Det betyder, at det bliver en fælles samtale i stedet for, at det er mine spørgsmål, der dikterer samtalen,” fortæller Sara Topsøe-Jensen. ”Og faktisk føler jeg tit, at jeg bare er mellemmand i én stor samtale mellem alle dem, der har været i kontakt med spørgsmålsarkivet. Det bliver et fælles projekt, og på den måde sætter spørgsmålsarkivet fokus på det menneskelige fællesskab.”

Samtalestafetten fortsætter med nye partnere hen over 2019 og 2020.

 

Samtalepartnere

Henning Kjær Thomsen – teologisk stiftskonsulent og foredragsholder

Hanne Pedersen – Leder, Animation Learning Lab

Helle Rahbek – Leder, Viborg Netværk

Stig Glent Madsen – Landsdommer, Vestre Landsret

FAKTA

OM SPØRGSMÅLSARKIVET

Det rummer over 2000 spørgsmål, der er skrevet af mennesker i Viborg og samlet ind i løbet af en periode på 5 år. De aktuelle spørgsmål til den nuværende samtalestafet er stillet af 1.G’ere fra Viborg Katedralskole.

Samtalestafetten fortsætter i 2019 og 2020 – og spørgsmålsarkivet kommer jævnligt ud i mange forskellige sammenhænge, ikke mindst workshops med unge mennesker.

Hvis I er interesserede i at høre mere om arkivet eller om en workshop, kan I kontakte PR-medarbejder Christina Blangstrup Dahl på Carte Blanche: christina@cblanche.dk

SAMTALESTAFET MED HENNING KJÆR THOMSEN

SAMTALESTAFET MED HANNE PEDERSEN

SAMTALESTAFET MED HELLE RAHBEK

SAMTALESTAFET MED STIG GLENT MADSEN