hjerte-banner-85

NETVÆRK

Vi bygger vejen, imens vi går på den…

NETVÆRK er lige netop et netværk med en masse forgreninger. Netværket blev bygget op i forbindelse med projektet KUNSTEN AT LYTTE – Carte Blanches bidrag til Aarhus 2017. Vi ønskede med NETVÆRK at undersøge og skabe kultur. Vi arbejdede med åbenhed og nysgerrighed. Hele projektet var drevet af spørgsmål. Spørgsmål som: Hvordan skaber vi forandring? Hvad kan og vil vi gerne skabe sammen?

Selvom 2017-projektet er slut, er vi stadig optaget af undersøgelserne, og vi ønsker, at holde fast i alle de inspirerende mennesker, som vi har mødt. Via workshops og arrangementer mødte vi mennesker, som havde lyst til at undersøge forbindelser mellem dig og mig, mellem os og den by, der omgiver os. Disse blev til et netværk, som vi holder fast i. Og der er stadig plads til flere – har du lyst til at blive en del af Carte Blanche-netværket så e-mail marion@cblanche.dk med dine kontaktoplysninger, så får du fremadrettet invitationer til workshops og de arrangementer, vi laver, ud over vores teaterforestillinger.

NETVÆRK bestod af følgende:

Suppe og Samtale
– uformelt, hyggeligt samvær omkring en gryde god suppe. En mulighed for at mødes med andre kulturinteresserede og dele både lavpraktiske og utopiske tanker, ideer og samtaler med hinanden. Vi blev så glade for suppe og samtale, at vi har besluttet at fortsætte med at servere suppe og gode samtaler i fremtiden.

Kreativ dialog og udviklende samtaler
– var sammen med “kunsten at stille spørgsmål” nogle af de perspektiver, vi arbejdede med både på Carte Blanche og ude hos firmaer, organisationer, skoler m.m. Her undersøgte vi muligheden for at skabe og dyrke nye samtalekulturer. Vi lod deltagerne stille spørgsmål – som vi samlede ind og arkiverede i et spørgsmålsarkiv. Vi rundede i juni 2017 1000 spørgsmål.

Workshops
Carte Blanche faciliterede seks workshops under overskriften ”Kunsten at Lytte”. Disse blev afholdt i samarbejde med bl.a. forskellige internationale kunstnere. Det overordnede mål var at udforske og udvikle kvaliteten i den måde, mennesker mødes og går i dialog på. Fokus var på at introducere værktøjer og processer, som alle havde en undersøgende, poetisk og legende tilgang til mødet med rum og mennesker. Workshopforløbene handlede om at stille spørgsmål til egen praksis og undersøge muligheder, vi endnu ikke ved findes. Vi arbejdede blandt andet med temaer som; hvordan skaber vi levende byrum, lugtesansen, poetiske læringsrum samt undren og forundring.

De seks workshops skal ses som en samlet udviklingsproces, der havde til formål at udvikle dels nye fælles kulturer for samarbejde, formidling og dannelse i Viborg og omegn, dels nye måder at møde hinanden og publikum på. Vi har afholdt følgende workshops:

Kunsten at lytte #1
Workshop afholdt d. 13.-15. november 2015 og faciliteret af Patrizia Menichelli fra det verdenskendte teaterkompagni TEATRO DE LOS SENTIDOS. Workshoppen udforskede forholdet mellem krop, fantasi og rum, og arbejdede med byrummet som en slags ekstra krop med egne erindringer og følelser.

Kunsten at lytte #2
Endags-workshop afholdt d. 2. april 2016 – en undersøgelse af dufte og lugtsansen som stemningsskabere.

Kunsten at lytte #3
En byrumsworkshop, der blev afholdt 7.-8. juni 2016 for arkitekter, byplanlæggere og andre kulturelle ildsjæle. En undersøgelse af hvad der sker, når vi bruger metoder fra teatrets verden i udviklingen af byrum.

Kunsten at lytte #4
Workshop om æstetiske læringsrum, der blev afholdt d. 25.-26. nov. 2016. Workshoppen introducerede poetiske og æstetiske værktøjer, som kan bruges i undervisning eller andre arbejdspraksisser.

Kunsten at lytte #5
Workshop med Finn Thorbjørn Hansen, professor i filosofisk og dialogisk praksis ved Aalborg Universitet, der blev afholdt den 18. marts 2017. Dagen dvælede ved begrebet og fænomenet undren og forundring.

Kunsten at lytte #6
Halvdags-workshop afholdt den 5. april 2017. Dagen blev faciliteret af Sara Topsøe Jensen, kunstneriske leder af Carte Blanche, med udgangspunkt i spørgsmålene: Hvilke typer samtaler er det (ubevidst), vi dyrker i vores kultur? Er det de samtaler, vi har brug for? Og hvordan etablerer man andre typer samtaler?