ÆSTETISKE LÆRINGSRUM OG LÆREPROCESSER

Carte Blanche og KLC byder velkommen til et kursus for lærere og pædagoger, der arbejder inden for alle humanistiske og kreative fag.

Hvordan kan du skabe meget med ganske lidt?

Du vil blive introduceret til poetiske og æstetiske værktøjer og blive udfordret på anderledes måder til at skabe læringsrum og situationer. Fokus er på arbejdet med sanselighed, og hvordan det æstetiske rum og æstetiske læreprocesser kan vække nysgerrighed. Vi arbejder med din interesse for spændende læringssituationer for både dig og dine elever. Kurset faciliteres af Sara Topsøe-Jensen, leder af egnsteatret Carte Blanche, der i mere end 15 år har arbejdet med sanselige, poetiske oplevelser for børn, unge og deres voksne.

Lene Bekhøi fra Folkekirkens Skoletjenest, der tidligere har deltaget i kurset fortæller om sit udbytte: “jeg bruger hele tiden idéen om det sensoriske og de enkle virkemidler, når jeg arbejder med undervisningsprojekter og materialer i skoletjeneste regi. Senest er vi gået i gang med at udforme en kirkegårdsvandring for indskolingen med fem sensoriske stationer.”

Formål
Formålet med kurset er, at du kommer tilbage til din arbejdsplads med ny energi og inspiration, som du kan bruge i din undervisning til at skabe en interessant, aktuel og indlevende undervisningsatmosfære, der giver dine elever alsidig udvikling.

Tid
Kurset udbydes to gange:

Mandag d. 30. april 2018 kl. 13-16
Tilmeldingsfrist: mandag d. 23. april

Torsdag d. 24. maj 2018 kl. 13-16
Tilmeldingsfrist: torsdag d. 17. maj

Sted
Carte Blanche
Ammunitionsvej 4B
8800 Viborg

Pris
Normalpris 1000,- (inkl. moms)
Kurset er oprettet i samarbejde med KLC, derfor kan du som lærere eller pædagog igennem KLC modtage kurset til en specialpris af 500,- (inkl. moms)

KLC Viborg står for forplejning.

Max. antal deltagere: 25

Tilmelding
Betina Herløv Møller / betina@cblanche.dk / 2872 8758