kunsten-at-lytte-banner

KUNSTEN AT LYTTE #6

Workshop om kunsten at tale sammen. Blev afholdt 5. april 2017

KUNSTEN AT TALE SAMMEN

Invitation til KUNSTEN AT LYTTE #6 onsdag d. 5. april 2017 kl. 13.00 – 18.00 på Carte Blanche.

 Carte Blanche inviterer til halvdags-workshop, der sætter fokus på samtalen som et mellemmenneskeligt møde.

Dagen vil være en fælles undersøgelse af samtale og dialog som en kollektiv, kreativ proces, hvor selve samtalens kvalitet er i centrum. Der findes mange forskellige typer samtaler, der alle har deres værdi og begrænsninger. Hvilke typer samtaler er det (ubevidst), vi dyrker i vores kultur? Er det de samtaler, vi har brug for? Og hvordan etablerer man andre typer samtaler?

Dagen bliver faciliteret af Sara Topsøe-Jensen, kunstnerisk leder på Carte Blanche. Hun vil guide deltagerne igennem forskellige øvelser og sammen med deltagerne undersøge forskellige tanker og perspektiver på dialog.

Sara Topsøe-Jensen har undersøgt og interesseret sig for samtalen i fem år og har sammen med en dialoggruppe de sidste tre år undersøgt, udviklet og arbejdet med samtalens kvaliteter.

KUNSTEN AT LYTTE #6 er en opfølgning på KUNSTEN AT LYTTE #5 og vil tage afsæt i Finn Thorbjørn Hansens workshop om undren og forundring. Hvad er f.eks. kvaliteten i en samtale, hvor vi kollektivt er optaget af det, vi ikke allerede ved?

Det er ikke en forudsætning, at du skal kunne deltage i begge workshops, eller at du har deltaget i KUNSTEN AT LYTTE #5.

Det er gratis at deltage, men det koster 500,- kr., hvis du ikke melder afbud idet tilfælde, at du alligevel ikke kan deltage.

Tilmeldingsfrist er d. 31. marts 2017 til Tine Voss Ilum på tine@cblanche.dk. Da der er begrænsede pladser, tildeles pladserne efter først-til-mølle-princippet. Du må meget gerne skrive, hvad du arbejder med, når du tilmelder dig. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Tine på ovenstående mail eller på tlf. 29 71 63 30.

KONTEKST
Vil du gerne inspireres?
Vil du gerne udfordre din måde at skabe og dele kultur på?
Vil du gerne gøre det sammen med andre?
Vil du gerne være med til at undersøge, hvordan poetiske, æstetiske værktøjer kan bruges i din egen arbejdspraksis og ramme?

Workshoppen er en del af Carte Blanches projekt KUNSTEN AT LYTTE, hvor vi er i gang med at undersøge kultur og de måder, vi sammen skaber kultur på. Vi arbejder blandt andet med kunsten ”at stille spørgsmål”, og kunsten ”at lytte”. Det gør vi gennem workshops, tværkulturelle processer og projekter, som tager afsæt i en sensorisk, poetisk og legende tilgang. Det sker frem mod juni 2017, hvor projektet kulminerer i et pop up-kulturhus.

KUNSTEN AT LYTTE er et underprojekt i RETHINK YOUR AUDIENCE og en del af Aarhus’ og Region Midts status som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. RETHINK YOUR AUDIENCE skabes af Viborg Kommune, Viborg Bibliotekerne, Kulturprinsen og Carte Blanche.

De bedste hilsner

Carte Blanche

FAKTA

Tidspunkt:
Er afholdt
Onsdag d. 5. april 2017 kl. 13-18