kunsten-at-lytte-banner

KUNSTEN AT LYTTE #5

Workshop om undren og forundring, som blev afholdt 18. marts 2017

UNDREN OG FORUNDRING

”Ja, i al kunst, så længe den er ægte, lever forundringen”
(K.E. Løgstrup)

Invitation til KUNSTEN AT LYTTE #5 lørdag d.18 marts 2017 kl. 10.00 – 16.00 på Carte Blanche.
Carte Blanche inviterer til en-dags-workshop med Finn Thorbjørn Hansen, professor i filosofisk og dialogisk praksis ved Aalborg Universitet.

Dagen vil dvæle ved begrebet og fænomenet undren og forundring. Hvori adskiller f.eks. det at være nysgerrig, undersøgende, kritisk reflekteret og inspireret sig fra at være forundret og undrende?

Undren står for det mest grundlæggende i menneskets tilværelse. Det har et blik både mod det afgrundsdybe og det uendeligt skønne. Men hvad betyder ’forundringsparathed’ og ’forundringskraft’ for os i dag? Hvordan skaber man undrings-baserede dialoger og væresteder? Og ikke mindst: Hvordan kan vi sammen bringe mere forundringskraft ud i samfundet og verden generelt?

Det bliver en dag med oplæg, spørgsmål og samtaler.

Det er gratis at deltage, men det koster 500,- kr., hvis du ikke melder afbud idet tilfælde, at du alligevel ikke kan deltage.

Workshoppen er for ALLE, om du arbejder med undervisning, formidling, kultur eller noget helt tredje, og kræver ingen særlige forudsætninger.

Samtidig er workshoppen tænkt som et kulturelt netværksmøde, hvor os, der arbejder med formidling og kultur får muligheder for at mødes på en ny måde. Her lader vi nysgerrigheden og lysten være drivkraften for vores fælles undersøgelse af, hvad kultur er og kan være. Du er derfor også meget velkommen til at sende invitationen videre til venner eller kollegaer.

Tilmeldingsfristen er d. 8. marts 2017 til Tine Voss Ilum på tine@cblanche.dk. Da der er begrænsede pladser, tildeles pladserne efter først-til-mølle-princippet. Du må meget gerne skrive, hvad du arbejder med, når du tilmelder dig. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Tine på ovenstående mail eller på tlf. 29 71 63 30.

Finn Thorbjørn Hansen er professor ved Center for Dialog og Organisation på Aalborg Universitet. Et centralt emne i hans forskning og publikationer er undrings-baserede samtalepraksisser. Han har bl.a. skrevet; At stå i det åbne – Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær (2008). I øjeblikket skriver han på en ny bog: Den Undrende Organisation: Visdoms- og undrings-baseret innovation i offentlige.

KONTEKST
Vil du gerne inspireres?
Vil du gerne udfordre din måde at skabe og dele kultur på?
Vil du gerne gøre det sammen med andre?
Vil du gerne være med til at undersøge, hvordan poetiske, æstetiske værktøjer kan bruges i din egen arbejdspraksis og ramme?

Workshoppen er en del af Carte Blanches projekt KUNSTEN AT LYTTE, hvor vi er i gang med at undersøge kultur og de måder, vi sammen skaber kultur på. Vi arbejder blandt andet med kunsten ”at stille spørgsmål”, og kunsten ”at lytte”. Det gør vi gennem workshops, tværkulturelle processer og projekter, som tager afsæt i en sensorisk, poetisk og legende tilgang. Det sker frem mod juni 2017, hvor projektet kulminerer i et pop up-kulturhus.

KUNSTEN AT LYTTE er et underprojekt i RETHINK YOUR AUDIENCE og en del af Aarhus’ og Region Midts status som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. RETHINK YOUR AUDIENCE skabes af Viborg Kommune, Viborg Bibliotekerne, Kulturprinsen og Carte Blanche.

De bedste hilsner

Carte Blanche

FAKTA

Tidspunkt:
Er afholdt
Lørdag d. 18. marts 2017 kl. 10-16