kunsten-at-lytte-banner

KUNSTEN AT LYTTE #3

Byrumsworkshoppen blev afholdt d. 7.-8. juni 2016 for arkitekter, byplanlæggere andre kulturelle ildsjæle.

Invitation til byrumsworkshop

Vil du være med til at undersøge:
Sammenhænge mellem arkitektur og interaktion?
Hvordan tomme byrum kan gøres spændende og levende?
Hvordan poetiske, æstetiske værktøjer kan ændre fysiske og mentale opfattelser af rum?

Byrumsworkshop
Sammen undersøger vi, hvad der sker, når vi bruger metoder fra teatrets verden i udviklingen af byrum. KUNSTEN AT LYTTE #3 inviterer til undersøgelser af relationen mellem iscenesat leg og poetiske interventioner i byrummet. Hvordan kan tomme byrum gøres spændende og levende? Hvordan kan vi skabe sammenhænge mellem arkitektur og publikumsinteraktioner?

Som deltager får du værktøjer til at undersøge, hvordan pragmatiske og konkrete løsninger kan skabes ud fra poetiske spørgsmål –  og hvordan poetiske spørgsmål kan være løsningen på pragmatiske problemer.

Workshoppen faciliteres af Benoit Gasniers fra ”Theatre à l’Envers” i samarbejde med arkitektfirmaet ”Bureau Cosmique”. De har i adskillige projekter samarbejdet om at skabe interventioner i byen Rennes i Frankrig. Projekter, der har fået borgere til at genopdage deres byrum, senest med måltidsforestillingen Pasta-i-Basta i juni 2015: http://bureaucosmique.fr/pasta-i-basta.

KUNSTEN AT LYTTE #3 vil tage udgangspunkt i Domkirkepladsen og området deromkring.
Workshoppen er også tænkt som et kulturelt netværksmøde, hvor folk der arbejder med kultur, byplanlægning og arkitektur i Region Midt, får muligheder for at mødes på nye måder og lade nysgerrigheden og lysten være drivkraften for den fælles undersøgelse af byrum.

Workshoppen er for ALLE og kræver ingen særlige forudsætninger.

Det er gratis at deltage, men det koster 500 kr. i ”no-show fee”, hvis du har tilmeldt dig, og ikke melder afbud i det tilfælde, at du alligevel ikke kan komme.

Tilmeldingsfrist er 20. maj 2016 til Tine Voss Ilum på tine@cblanche.dk. Da der er begrænsede pladser, tildeles pladserne efter først-til-mølle princippet. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Tine på tine@cblanche.dk eller på 2971 6330.

Baggrund
Workshoppen afholdes af teatret Carte Blanche i samarbejde med Viborg kommune og Theatre à l’Envers. Carte Blanche har de seneste år i højere grad bevæget sig ud i iscenesættelser af byrummet, og derigennem arbejdet med byrumsudvikling.

Workshoppen er en del af Carte Blanches projekt KUNSTEN AT LYTTE, hvor vi er i gang med at undersøge kultur og de måder, vi sammen skaber kultur på.

KUNSTEN AT LYTTE består bl.a. i en række workshops. Fokus for disse workshops er at introducere værktøjer og processer, der alle har en undersøgende, poetisk og legende tilgang til mødet med rum og mennesker. Ud fra et ønske om at udvikle kvaliteten i disse møder. Det handler om at stille spørgsmål ved egen praksis og undersøge muligheder vi endnu ikke ved findes. Hver workshop er en selvstændig proces, som man kan deltage i. Samtidig er hver workshop en mulighed for at blive en del af hele forløbet.

KUNSTEN AT LYTTE er et underprojekt i RETHINK YOUR AUDIENCE og en del af Aarhus’ og Region Midts status som Europæisk kulturhovedstad i 2017. RETHINK YOUR AUDIENCE skabes af Viborg Kommune, Viborg Bibliotekerne, Kulturprinsen og Carte Blanche.

Med venlig hilsen
Viborg Kommune og Carte Blanche

FAKTA

TIDSPUNKT:
Er afholdt
7.-8. juni 2016