kunsten-at-lytte-banner

KUNSTEN AT LYTTE #1

Workshop der blev afholdt d. 13.-15. nov. 2015 for kulturarbejdere, undervisere og ildsjæle.

Invitation

Vil du gerne inspireres?
Vil du gerne udfordre din måde at skabe og dele kultur, undervisning, formidling på?
Vil du gerne gøre det sammen med andre?
Vil du gerne være med til at undersøge hvordan poetiske, æstetisk værktøjer kan bruges i din egen arbejdspraksis og ramme?

Som en del af 2017 Europæisk kulturhovedstad har vi fået mulighed for at invitere forskellige kunstnere til at afholde en række workshops for undervisere, kulturmedarbejdere og andre ildsjæle. Fokus for disse workshops er at introducere værktøjer og processer, der alle har en undersøgende, poetisk og legende tilgang til mødet med rum og mennesker. Ud fra et ønske om at udvikle kvaliteten i disse møder. Det handler om at stille spørgsmål ved egen praksis og undersøge muligheder vi endnu ikke ved findes.

Workshoppen er for ALLE, der arbejder med undervisning, formidling og kultur og kræver ingen særlige forudsætninger. Så det er ABSOLUT ikke noget minus, hvis du ikke har nogen anelse om hvad, hvordan eller hvorfor du gerne vil deltage i workshoppen. Hvis du er nysgerrig, er det nok.

Samtidigt er forløbene tænkt som et kulturelt netværksmøde, hvor os, der arbejder med kultur får muligheder for at mødes på nye måder og lade nysgerrigheden og lysten være drivkraften for vores fælles undersøgelse af, hvad kultur er og kan være.

KUNSTEN AT LYTTE

Den første Workshop ”Kunsten at lytte” forløber over weekenden 13.-15. november 2015, med start: fredag kl. 16.00 og slut søndag kl. 19.00. Workshoppen er med Patrizia Menichelli fra det verdenskendte teaterkompagni TEATRO DE LOS SENTIDOS. Workshoppen vil udforske forholdet mellem krop, fantasi og rum, og arbejde med byrummet som en slags ekstra krop, med egne erindringer og følelser.

Det er gratis at deltage, men det koster 1000,- kr. at melde afbud.

Tilmeldingsfrist er d. 1. november 2015 til Tine Voss Ilum på tine@cblanche.dk. Da der er begrænsede pladser, tildeles pladserne efter først-til-mølle princippet. Har du spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte Tine på ovenstående mail eller på 29 71 63 30.

HVORFOR

Under overskriften ”Den skjulte by” faciliterer Carte Blanche fire workshops over en periode på to år. En udviklingsproces under RETHINK YOUR AUDIENCE, hvor vi gerne vil udvikle nye fælles kulturer for samarbejde, formidling og dannelse, med afsæt i det sensoriske teaters virkemidler. Forhåbningen er, at deltagelsen også kan blive startskuddet til selvstændige projekter og mulige samarbejder frem mod og under Snapsting i Viborg i 2017.

Carte Blanche har i denne proces sit eget kerneprojekt, der har fokus på unge og identitet, men vi håber og tror, at der kan opstå en unik kulturel synergi, når forskellige projekter og fokusområder (undervisning, udstilling, formidling) er forbundet i en fælles undersøgelse af værdier og værktøjer. Vi håber at de forskellige institutioner, interesseområder og projekter, gennem en fælles udviklings- og undersøgelsesproces vil være gensidigt inspirerende samtidig med at de er helt autonome og selvstændige. At vi sammen kan skabe en mere spændende og mangfoldig undersøgelse og udvikling af vores fælles kultur. Og at der herigennem vil opstå en sammenhæng – en fælles kultur – i det vi hver især går og arbejder med og brænder for, på hver vores måde.

 

FAKTA

TIDSPUNKT:
Er afholdt
13.-15. nov. 2015