inhepi-banner

INHEPI – ET LABORATORIUM FOR SCENEKUNST

Hvert år mødes kunstnere fra Spanien, Italien, Frankrig, Australien, Belgien, Tyskland og Danmark i netværket INHEPI. Kunstnerne er meget forskellige, men har et fælles fokus på at inddrage publikum i deres arbejde.

Siden 2011 har netværket mødtes en gang om året. Ofte i forskellige lande og hver gang med et nyt fokus for undersøgelse.

Målet med INHEPI
Målet med netværket er at have et åbent rum til at eksperimenterer. Det er altså ikke forventet på forhånd, at der nødvendigvis kommer forestillinger ud af arbejdet. Nogle gange fører arbejdet med eksperimenterne dog til noget konkret, der kan bruges i en senere produktion. Det gjorde sig f.eks. gældende, da den reumertnominerede forestilling Life Live fra 2012 blev skabt. Sara Topsøe-Jensen, kunstnerisk leder af Carte Blanche, og Nullo Fachini, kunstnerisk leder af Cantabile 2, havde begge deltaget på den første INHEPI workshop og valgte derefter at gå sammen om en forestilling.

INHEPI er udsprunget af en international workshop, som Sara Topsøe-Jensen var initiativtager til i foråret 2011.