EGNSTEATER I VIBORG 2004 – 2020

“Carte Blanche – Egnsteater i Viborg er lokalt forankret teater med et nationalt og internationalt samarbejdsfokus. Teatret arbejder først og fremmest med publikumsinddragende formater og er optaget af at udvikle og skabe tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejder og arbejder med et udvidet scenekunstbegreb.

Teatret arbejder med stor kunstnerisk integritet ud fra deres vision og mission med en sjælden omhyggelighed og ud fra en meget bevidst stillingtagen til alle parametre. 

Teatret har desuden i en årrække været en betydelig national aktør i udviklingen af scenekunsten, blandt andet med sit kunstneriske bidrag til Århus Kulturby-året 2017 og ved ledelsens engagement i nationale organisationer hhv. Teatrenes Interesse Organisation og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst.

Carte Blanche – Egnsteater i Viborgs kunstneriske styrke er den solide erfaring og ekspertise på deres kunsteriske felt, hvor dets kunsteriske leder også nationalt og endda internationalt har ekspertise på feltet.”

– Statens kunstfonds egnsteaterevaluatorer 2019